Mikrobiyota Analizi

Mikrobiyota Analizi

Microbiota Analysis

Çalışma örneklerinin tamamlanmasının ardından tüm örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak, DNA analizinin yapılacağı laboratuvara ulaştırılır ve burada tüm gayta, DNA izolasyonu tarafımızca gerçekleştirilir. DNA izolasyonu gerçekleştirildikten sonra ölçümleri sonrası tüm örnekler soğuk zincir koşulları altında referans laboratuarımıza ulaştırılır. Ve burada tüm örneklerden sekans analizi ve bioinformatik değerlendirme ile mikrobiyota analizi yapılır. Çalışma örneklerinin tamamından intestinal mikrobiyota alfa diversity değerlendirmesi Shannon ve Chao1 indeksleri hesaplanır. Linear discriminant analysis (LDA) effect size (LEfSe) analizleri yapılarak ve grafikler ile değerlendirilir. Aynı hastanın zaman içerisindeki mikrobiyota değişkenleri ve hastalar ile kontrol grubu arasında değerlendirmeler yapıldıktan sonra, tüm olgularda non-metric multidimensional scaling ve canonical correspondence analizleri yapılır.