• İletişim ve paylaşıma açık olmak,
  • Yönetici ve çalışanlara kendini geliştirme fırsatı tanıyan bir yönetim anlayışını benimsemek,
  • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına her zaman uymak,
  • Ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
  • Müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirerek güler yüzlü personeliyle hizmet vermek,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek,
  • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere, Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, sistemin sürekliliğini iyileştirmek.
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek.