• PCR Cihazları     
  • UV Görüntüleyici ve Jel Görüntüleme Sistemleri              
  • Elektroforezler ve Güç Kaynakları            
  • Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemleri       
  • Etüv ve İnkubatörler
  • Santrifüj Sistemleri        
  • Laboratuvar Pipetleri    
  • Tam Otomatik ELISA Sistemleri 
  • Mikroskoplar