Kurumsal

 • İletişim ve paylaşıma açık olmak,
 • Yönetici ve çalışanlara kendini geliştirme fırsatı tanıyan bir yönetim anlayışını benimsemek,
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına her zaman uymak,
 • Ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
 • Müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirerek güler yüzlü personeliyle hizmet vermek,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek,
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere, Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, sistemin sürekliliğini iyileştirmek.
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek.

Hizmetlerimizden memnun musunuz? Projeniz varsa veya Merhaba demek için!

 

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında tedarik, satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirme,
 • Çalışanların kendilerini geliştirme fırsatı tanıyan  ve performansını değerlendiren, ödüllendiren ve hissedar olmayı teşvik eden ve emeklilik sonrası bilgi ve tecrübesinden faydalanmayı ön gören bir yönetim anlayışını benimseme,
 • Yöneticilerimiz, kuruluşumuzun kurumsal kimliğini oluşturan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi şartlarına uymayı ve bu şartların uygulanması konusunda sürekli kendilerini iyileştirmeyi, şeffaf olmayı ve hesap verilebilirlik ilkesini benimseme,
 • Hissedarlara  meşru en az sermaye ile meşru en çok kazanç elde etme,
 • Kamuoyunun kuruluşumuzun ; lider, dürüst, ilkeli, yenilikçi, sürekli  öğrenen, paylaşan, güvenilir, adil, hızlı ve  kaliteli ürün ve hizmet sunmasını bilme,
 • Rakipler, müşterilerimizin tedarikçileridir, Pazar ve müşterinin güvencesi ve memnuniyetini sağlamada paydaş kabul ederek iletişim ve paylaşıma açık davranma,
 • Küreselleşme ekonomisinde değişen şartlara uyum sağlanması amacıyla kuruluşumuzun stratejik planlanlarını geçerli ve güvenilir veriler çerçevesinde hazırlama ve  stratejik pazar şartlarına uygun ürün ve hizmetleri pazarlayarak müşterinin tercihlerini yönetme,
 • Mevcut ve gelecek nesil için sektörümüzün insan, hayvan ve çevrenin korunmasında sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirme,
 • İşbirliği yapılacak kuruluşlarla  bilgi ve deneyimimizi müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla paylaşma,
 • Kaynak kullanımını; insanlığın ortak malı ve  kuruluşumuzun idari ve mali işlerine tahsis edilen beşeri ve maddi kaynakların etkin ve verimli kullanması amacıyla fonksiyonel bütçe yaklaşımıyla maliyetleri, optimal düzeyine indirme,
 • Tedarikçilerimizle; müşterilerimizin  beklenti ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetin üretilmesinde daima işbirliği yapma,
 • Sürekli İyileştirme;  kuruluşumuzun pazarlama ve satış, teknik hizmetler, dış ticaret ve üretim hizmetleriyle satış sonrası hizmetlerini, gözden geçirerek müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yeniden tasarlama, 

temel prensibimizdir.

[gallery columns="4" filter="yes"] [gallery_item tag="Marka" src="/images/belgeler/diagen_marka.jpg"/] [gallery_item tag="Marka" src="/images/belgeler/prime_marka.jpg"/] [gallery_item tag="Sertifikalar" src="/images/belgeler/tse_sertifika.jpg"/] [gallery_item tag="Sertifikalar" src="/images/belgeler/bbs_sertifika.jpg"/] [/gallery]

Biz Diageniz

Kuruluşumuz koruyucu hekimlik proseslerinde kontrol kriterlerinin uygulanması aşamalarında ihtiyaç duyulan laboratuvar araç ve gereçleri ile danışmanlık hizmetleri sunarak, teşhis edici ve koruyucu hekimlik misyonuna destek vermeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla, 1998 yılında kurulan Diagen, dürüst, ilkeli ve etik kurallara bağlı çalışmasıyla istikrarlı bir büyüme gösterip sektörde bugünkü yerini almıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında uzmanlaşan kadrosuyla hizmet veren kuruluşumuz, Veteriner Hekimlik, Çevre ve Gıda Sağlığı gibi stratejik sektörlere de yatırım yaparak Koruyucu Hekimlik alanında hizmetlerine devam etmektedir.

2002 yılında Teknik Hizmetler Birimi ile birlikte, TSE-HYB,  2008 yılında da  ISO 9001:2008 kalite standartlarını uygulamaya başlayan kuruluşumuz, "Tedarikçi, Bayi, Çalışanları ve Müşterileriyle DiaGen Ailesi" ilkesini benimsemiş, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, kendini sürekli yenileyen dinamik bir yapıya sahip olmuştur.

Vizyonumuz;

Uzman kadrosuyla dünya pazarında önemli bir yer edinip, sürekli gelişme ve yenilenme ilkesiyle pazarda lider bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz;

Bilim adamlarımıza kaliteli ürün ve hizmet vermek, biyoteknolojideki gelişimi yakından takip ederek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, çalışanlarımıza ve topluma kaliteli yaşam şartları sunmaktır.

Kapsam;

İnsan, hayvan, gıda ve çevre sağlığı alanında araştırma ve tanı reaktiflerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, temini, depolanması, pazarlanması, satışı ve sonrası hizmetlerdir.

 

 

 

diagen organization

Diagenlogo 90

Diagen Biyoteknolojik Sistemleri A.Ş. ürün ve hizmetleri konusunda ilgileniyor ve yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız; bizi takip edin...

İletişim

Diagen Biyoteknolojik Sistemleri A.Ş.
Yeni Ziraat Mah. 657 Sk.
No.8/C Altındağ Ankara

Tel: +90 (312) 384 28 44 - 23
Faks: +90 (312) 384 28 25 

E-posta: info@diagen.com.tr